Hollandse Innovatie Cirkel
 

AnalogieŽn

In deze rubriek trek ik diverse analogieŽn; dat zijn vergelijkende redeneringen tussen twee onderwerpen. Onderstaande analogieŽn met onder andere Mondriaan, een bloemkool, en een regenwolk, weeg ik af tegen de grondslagen van innoveren.

Piet Mondriaan over abstraheren


Piet Mondriaan, kunstschilder en kunsttheoreticus, 1872-1944, zei in zijn zoektocht naar de grondslagen van de schilderkunst, en volgens hem waren dat kleuren, vormen, lijnen en structuur:
Ik wil de waarheid zoo dichte mogelijk benaderen en daarom alles abstraheren tot ik kom tot het fundament (altijd nog een uiterlijk fundament) der dingen. Voor mij is het een waarheid, dat men door niets bepaalds te willen zeggen, juist het meest bepaalde, de waarheid (die van grote alomvatting is) zegt.


Over innoveren zou je kunnen zeggen:
De grondslagen van innoveren zijn door mij op deze website dermate abstract geformuleerd dat ze niet langer de praktijk nodig hebben om waar te kunnen zijn.
De grondslagen hoeven niet langer meer direct te verwijzen naar een concrete innovatie.
Leonardo da Vinci over muziekLeonardo da Vinci, homo universalis, 1452-1519, zei over muziek:
Muziek is de architectuur van het onzichtbare.


Over innoveren zou je kunnen zeggen:
Innoveren is de architectuur van onzichtbare innovaties.
Paul Schuitema over vormgevingPaul Schuitema, beeldend innovator, 1897-1973, zei tegen zijn leerlingen over vormgeving:
Een goede vorm is altijd het resultaat van een probleem dat goed werd gesteld en goed werd opgelost. Einddoel is nooit een mooi ding maken.


Over innoveren zou je kunnen zeggen:
Een goede innovatie is altijd het resultaat van een probleem dat goed werd gesteld en goed werd opgelost. Einddoel is nooit een mooie innovatie maken.De bloemkool en fractale processen

Een bloemkool heeft een fractale structuur
Dat wil zeggen, in al haar delen, en ook in de delen van die delen, zie je de structuur, de architectuur van de bloemkool telkens opnieuw terug; net zolang totdat ze is volgroeid. In ieder stronkje dat je van een bloemkool afbreekt zie je een weerspiegeling van haar geheel.
Over innoveren zou je kunnen zeggen:
Innoveren verloopt via een fractaal proces. In ieder deelproces van innoveren zie je de andere deelprocessen terug, samen vormen ze ťťn geheel. Op ieder subniveau van het innovatieproces manifesteert de architectuur van de deel-processen zich telkens opnieuw als ťťn geheel; net zolang tot de innovatie is uitgekristalliseerd.


Regenwolken begin en einde?

Regenwolken kennen geen begin en geen einde
Kinderen tekenen regenwolken met een duidelijke rand. In werkelijkheid bestaat een wolk uit heel veel deeltjes die in min of meerdere mate naar diverse kanten uitwaaieren. Ook stapelen en splitsen wolken zich, onzichtbaar waar ze vandaan komen, onzichtbaar waar ze naar toegaan, voortdurend in beweging. Ondanks onze kennis over wolkenvorming kunnen we deze processen niet beheersen.
Over innoveren zou je kunnen zeggen:
Innovaties kennen ook geen scherp afgebakend begin en einde. Ze onstaan uit vele gedachten en borduren voort op vorige innovaties; we maken combinaties en splitsen ze als wolken. Ook verdwijnen innovaties weer, zoals stoomboten en corsetten. Dankzij kennis over innoveren kunnen we hier sturing aan geven.


Bach cantate Nun ist das Heil und die Kraft


Op de website van All of Bach staat:
De virtuoze Bachcantate Nun ist das Heil und die Kraft is een duizelingwekkend netwerk van muzikale lijnen, in spiegelbeeld, met tegenmelodieŽn, en gezongen door maar liefst acht vocale partijen.

Over innoveren zou je kunnen zeggen:
Ook een innovatietraject kent een duizelingwekkend netwerk van krachten en tegenkrachten en heeft een excellente innovatiedeskundige nodig die de elf innovatierollen (zie navigatieknop Gereedschapskist) op elkaar afstemt en kan laten klinken als de virtuoze Bachcantate Nun ist das Heil und die Kraft. 
Luister maar eens naar: http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-50/detail/

  

 

Alternatieve Kunstgeschiedenis

In het tijdschrift de Groene Amsterdammer van december 2014 stond over de tentoonstelling Bekentenissen van de Imperfecte in het Van Abbemuseum te Eindhoven:
De tentoonstelling biedt lenzen waardoor een alternatieve kunstgeschiedenis tot leven komt. Ze vertelt over momenten waarop de kunstenaar ingrijpt in het leven. Ze illustreert geen geschiedenis, maar levert een serie situaties waarin kunst de spanning tussen imperfectie en het verlangen naar verandering invoelbaar kan maken.

Hierin ligt voor mij misschien wel de mooiste definite over innoveren besloten:
Innoveren is de dynamiek tussen het imperfecte en het verlangen naar verbetering.