Hollandse Innovatie Cirkel
 

Basismodel en Gereedschapskist

Het Basismodel en de Gereedschapkist zijn samengesteld uit deelprocessen en innovatierollen. De innovatierollen zijn afgeleid van de deelprocessen. Samen vormen ze met de dynamiek de grondslagen van innovatiekunde.

Het Basismodel is een open model
Het Basismodel is echter geen kant-en-klaar en ook geen sluitend model dat voorschrijft op welke wijze en in hoeverre een innovatie succes zal hebben. Bij innoveren bestaat er geen duidelijke start, ontwikkeling of verandering. Ook kent het geen logisch verloop of duidelijke afsluiting. Anderzijds komen we met basiskennis over innoveren wel dichter bij een innovatieproces te staan. Het Basismodel en de Gereedschapskist bieden je een aantal wezenlijke elementen van innoveren waarmee je al improviserend je weg kan vinden in allerlei soorten innovaties: van productinnovaties tot en met procesinnovaties, en van organisatieinnovaties tot en met maatschappelijke innovaties.

1. Basismodel Innovatiekunde

De deelprocessen be´nvloeden elkaar telkens weer opnieuw net zolang tot de innovatie is uitgekristalliseerd.

 

2. Gereedschapskist Innovatiekunde

De rollen zijn afgeleid van de inhoud van de deelprocessen. Met de gereedschapskist kan je een innovatietraject ontwerpen, co÷rdineren, faciliteren en evalueren. De gereedschapskist is je human innovation capital.