Hollandse Innovatie Cirkel
 

Welkom op de website Grondslagen van de Innovatiekunde

Innoveren is een vak
Deze website probeert inzicht te bieden in het verschijnsel 'innoveren'. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: net zomin als autorijden hetzelfde is als een auto, zo is innoveren iets anders dan een innovatie. De begrippen innoveren en innovatie worden vaak door elkaar gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Dit vertroebelt ons zicht op wat innoveren is. Innoveren is meer dan een definitie of een verhaal over succesfactoren. Innoveren is een werkwoord en daar gaat het op deze website over. Innoveren beschouw ik bovenal als een vak waar we op meta-niveau naar moeten leren kijken; enerzijds om het verschijnsel beter te leren begrijpen, anderzijds om goede resultaten in de praktijk te behalen. Zoals communiceren zich is gaan verhouden tot het vak Communicatiekunde zo moet innoveren zich gaan verhouden tot het vak Innovatiekunde. Dat daar heel wat vakgebieden en vaardigheden bij nodig zijn pleit voor een HBO-opleiding Innovatiekunde.  Zie Brief aan de Tweede Kamer. Bij mijn zoektocht naar de grondslagen van de innovatiekunde heb ik de theorie van de natuurkundige Wim During als uitgangspunt genomen. Zie Wim During.  

De Grondslagen van Innovatiekunde bestaan uit: deelprocessen, innovatierollen en dynamiek 
Innovatierollen zijn de rollen die we moeten vervullen om de slagingskans van een innovatie te vergroten. Innovatierollen ontsluiten de deelprocessen en brengen ze in beweging. Welke innovatierollen passen bij jou, en welke bij je innovatie? Daarnaast is er nog de dynamiek van innoveren; wat zorgt er voor dat wij, mensen, innoveren? Hoe slagen wij erin om "in het nieuwe te gaan"?
Zie voor de grondslagen Basismodel, Testen, Dynamiek en Methodiek.

Met de Grondslagen van Innovatiekunde kan je een innovatietraject:
- ontwerpen en inrichten
- coŲrdineren en faciliteren
- evalueren en verder vooruit helpen

Mocht het u allemaal wat te abstract zijn kijkt u dan eens bij: AnalogieŽn.

THEA MESSEMAKER, WASSENAAR, laatst bijgewerkt november 2015.